Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projektowanie graficzne 2
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać krytycznej oceny i analizy projektów graficznych, plakatów, znaków graficznych, logotypów, reklam, banerów.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U08
    Potrafi sformułować i uzasadnić tezy w wypowiedziach pisemnych i ustnych w języku polskim i obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.