Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fizyczne metody wzbogacania
Efekt kształcenia:
Umie ocenić fizyczne procesy wzbogacania surowców mineralnych przy użyci wskaźników oceny
Powiązania z KEU:
  • IGR2A_U05
    Potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonać typowy dla inżynierii górniczej, obiekt, system, układ technologiczny lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.
  • IGR2A_U06
    Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu realizacji założonych zadań technicznych z zakresu inżynierii górniczej, umożliwiających osiągnięcie określonego celu, samodzielnie lub poprzez kierowanie pracą zespołu.