Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Warsztaty dziennikarskie i kreatywnego pisania
Efekt kształcenia:
umiejętnie rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do założeń światopoglądowych lub tradycji kulturowych oraz stawia i uzasadnia tezy w wypowiedziach pisemnych i ustnych.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U10
    Rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do złożonych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź do tradycji kulturowych.
  • KLT2A_U09
    Analizuje złożone teksty kulturoznawcze (z dziedzin i dyscyplin nauki właściwych kulturoznawstwu), identyfikuje ich paradygmaty.