Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Warsztaty dziennikarskie i kreatywnego pisania
Efekt kształcenia:
Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych zgodnie z warsztatem pracy dziennikarza.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U01
    Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych na poziomie zaawansowanym.