Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Warsztaty dziennikarskie i kreatywnego pisania
Efekt kształcenia:
Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji wokół stworzonych prac dziennikarkich.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K03
    Na podstawie wszechstronnej i twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania i sięga po opinie ekspertów w przypadku trudości z samodzielnym rozwiązaniem problemu.