Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztaty dziennikarskie i kreatywnego pisania
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na temat zmian zachodzących w obszarze kultury z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W12
    Posiada poszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, oraz o istotnych elementach tych struktur i instytucji w kontekście zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.