Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Efekt kształcenia:
Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej.
Powiązania z KEU: