Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Efekt kształcenia:
Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości.
Powiązania z KEU: