Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kultura i innowacja
Efekt kształcenia:
Rozumie w pełni istotę innowacji oraz jej kulturowe, technologiczne i społeczne uwarunkowań zwłaszcza w odniesieniu do takich zjawisk, jak dyfuzja innowacji, nowe technologie, zmieniające się instytucje i polityka publiczna.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W22
    Zna gruntownie terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych i instytucji okołomedialnych.