Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kultura i innowacja
Efekt kształcenia:
Umie rozpoznać rolę jednostek, kolektywów i instytucji w odniesieniu do procesów innowacji.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U18
    Potrafi kierować interdyscyplinarnym zespołem i współpracować z innymi członkami zespołu przyjmując (podejmując) wiodącą rolę.