Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kultura i innowacja
Efekt kształcenia:
Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i współczesnej kultury i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego i kulturowego pod wpływem wprowadzanych innowacji społecznych i technologicznych.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U23
    Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii.