Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Kultura i innowacja
Efekt kształcenia:
Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze w zakresie analizy otoczenia społecznego i kulturowego pod kątem innowacji
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K02
    W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee i wykazuje się przedsiębiorczym myślenieniem i działaniem.
  • KLT2A_K07
    Wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym i samodzielnie inicjuje działania na o charakterze publicznym i społecznym.