Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Promocja kultury lokalnej
Efekt kształcenia:
Posiada poszerzoną wiedzę o lokalnych strukturach i instytucjach społecznych.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W10
    Zna i wszechstronnie rozumie rolę refleksji filozoficznej, społecznej i historycznej w kształtowaniu kultury.
  • KLT2A_W13
    Posiada zaawansowaną wiedzę o wzajemnych związkach pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi, z uwzględnieniem ich międzykulturowego wymiaru.