Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Promocja kultury lokalnej
Efekt kształcenia:
Potrafi pracować nad promocją kultury z wykorzystaniem jej lokalnych wzorów.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U10
    Rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do złożonych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź do tradycji kulturowych.