Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Promocja kultury lokalnej
Efekt kształcenia:
potrafi wykorzystać złożone zależności angażując się w działania kulturowe społeczne i ekonomiczne w wymiarze lokalnym
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K08
    Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata i podejmuje .