Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Promocja kultury lokalnej
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać lokalne zjawiska kulturowe, umiejętnie dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje na poziomie zaawansowanym krytyczne argumenty.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U17
    Prowadząc debatę identyfikuje normatywne i ideologiczne ugruntowanie instytucji społecznych oraz normatywne i ideologiczne uwarunkowania zjawisk społecznych na poziomie zaawansowanym.