Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Religia jako element kultury. Aspekty lokalne i globalne
Efekt kształcenia:
Samodzielnie rozwija swoje umiejętności badawcze i prowadzi pracę badawczą pod opieką osoby prowadzącej przedmiot, które prezentuje w eseju oraz potrafi ustnie bronić postawionych tez.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U12
    Formułuje na poziomie zaawansowanym w mowie i na piśmie problemy badawcze, stawia i testuje tezy oraz artykułuje własne poglądy w kwestiach społecznych, kulturowych i światopoglądowych