Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
"Przyjemność, aktywność, indywidualizm, moda". Badania nad kulturą popularną
Efekt kształcenia:
Prowadzi pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U11
    Weryfikuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym.
  • KLT2A_U13
    Pisze rozbudowane eseje, przygotowuje referaty oraz samodzielnie dobiera literaturę źródłową i przedmiotową.
  • KLT2A_U06
    Wykrywa złożone zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi posługując się właściwymi dla kulturoznawstwa metodami i narzędziami w tym zaawansowanymi technikami informacyjno- komunikacyjnymi.