Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kultura a cywilizacja. Lektura i komentarz do wybranych tekstów
Efekt kształcenia:
Prowadzi pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U12
    Formułuje na poziomie zaawansowanym w mowie i na piśmie problemy badawcze, stawia i testuje tezy oraz artykułuje własne poglądy w kwestiach społecznych, kulturowych i światopoglądowych