Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kultura a cywilizacja. Lektura i komentarz do wybranych tekstów
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i podejścia metodologiczne w stopniu pozwalającym na przygotowanie pracy magisterskiej.
Powiązania z KEU: