Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kultura a cywilizacja. Lektura i komentarz do wybranych tekstów
Efekt kształcenia:
Prowadzi na poziomie zaawansowanym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego
Powiązania z KEU: