Dane EU modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fenomen wyobraźni w kulturze
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i podejścia metodologiczne w stopniu pozwalającym na przygotowanie pracy magisterskiej.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_U06
    Wykrywa podstawowe zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi posługując się właściwymi dla kulturoznawstwa metodami i narzędziami w tym zaawansowanymi technikami informacyjno- komunikacyjnymi.