Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fenomen wyobraźni w kulturze
Efekt kształcenia:
Prowadzi na poziomie zaawansowanym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_U02
    Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie i zachęca innych do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych.