Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mechanika ciał stałych
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić analizę płynięcia materiałów sprężysto-plastycznych, sztywno-plastycznych i lepko-plastycznych.
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_W02
    Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów.