Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Twórczość w technice
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę, zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, patentów
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W15
    posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i jakości w procesach wytwórczych, analiza ryzyka oraz zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, patentów