Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Twórczość w technice
Efekt kształcenia:
Potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U13
    potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne