Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Górnictwo odkrywkowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi sporządzać przekroje oraz głębinowe wykresy zasobów
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_U01
    Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  • IGR1A_U05
    Potrafi opracować (samodzielnie lub w zespole) podstawową dokumentację techniczną związaną z pozyskiwaniem surowców, w tym: projekt eksploatacji złoża, koncepcję zagospodarowania złoża, harmonogram prac, uproszczoną analizę ekonomiczną itp. oraz posiada umiejętność posługiwania się wybranymi urzędzeniami, przyrządami, aparatami