Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
BHP i ergonomia
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zna zasady bezpiecznej pracy z czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W01
    Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk podstawowych i stosowanych w stopniu niezbędnym do formułowania, analiz i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących branży wydobywczej, przy ogólnym rozeznaniu działalności okołogórniczej.
  • IGR1A_W06
    Posiada ogólną wiedzę w zakresie zasad prowadzenia robót górniczych w ramach udostępnienia, przygotowania i eksploatacji surowców mineralnych oraz prognozowania i monitoringu zjawisk/zagrożeń towarzyszących tej działalności w kontekście priorytetu bezpieczeństwa, ryzyka zawodowego i wykorzystania idei nauki ergonomii w kształtowaniu środowiska pracy.