Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarys górnictwa
Efekt kształcenia:
Zna najważniejsze mejsca występowania i eksploatacji kopalin
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W01
    Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk podstawowych i stosowanych w stopniu niezbędnym do formułowania, analiz i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących branży wydobywczej, przy ogólnym rozeznaniu działalności okołogórniczej.