Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Międzynarodowe rynki surowców mineralnych
Efekt kształcenia:
Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy o kształtowaniu się cen na rynkach międzynarodowych.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności praktycznych oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zagadnień teoretycznych i praktycznych w inżynierii górniczej, zasięgania opinii ekspertów.