Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiałoznawstwo
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem materiałów budowlanych technologii ich pozyskiwania, eksploatacji oraz zabezpieczania przed skutkami procesów korozyjnych powstałych w wyniku agresji ze strony środowiska. Potrafi dobrać rodzaj materiału do konstrukcji określonej instalacji na potrzeby górnictwa i budownictwa podziemnego
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W01
    Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk podstawowych i stosowanych w stopniu niezbędnym do formułowania, analiz i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących branży wydobywczej, przy ogólnym rozeznaniu działalności okołogórniczej.