Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Górnictwo podziemne
Efekt kształcenia:
Potrafi rozróżnić wyrobiska górnicze i ich obudowy
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_U02
    Potrafi na podstawie wybranych źródeł naukowych wykorzystując umiejętność posługiwania się językiem technicznym z zakresu inżynierii górniczej, pracować nad problem badawczym, a także z wykorzystaniem różnych metod i narzędzi oraz samodzielnie przygotować wypowiedź lub tekst dotyczący zarówno problemów technicznych, jak i pozatechnicznych.