Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Górnictwo podziemne
Efekt kształcenia:
Potrafi podać różnicę pomiędzy strukturą złożową i kamienną.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności praktycznych oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zagadnień teoretycznych i praktycznych w inżynierii górniczej, zasięgania opinii ekspertów.