Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Maszyny i urządzenia w górnictwie odkrywkowym
Efekt kształcenia:
Posiada znajomość procesów wybierania kopalin oraz maszyn i urządzeń tam wykorzystywanych Dokonać podziału oraz zna podstawy budowy maszyn stosowanych w górnictwie odkrywkowym. Zna podstawowe rodzaje napędów stosowanych w maszynach górniczych
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W03
    Ma wiedzę w zakresie zasad/procedur pozyskiwania, przetwarzania, dokumentowania i wykorzystania informacji geologicznej, geodezyjnej, geofizycznej i wiertniczej dla potrzeb szeroko rozumianej inżynierii górniczej, w tym wspomagających technik, metod i narzędzi służących temu celowi z zachowaniem standardów etyki zawodowej i ochrony własności przemysłowej/intelektualnej.
  • IGR1A_W04
    Dysponuje wiedzą na temat stanu aktualnego oraz kierunków rozwoju w dziedzinie koncepcji, technik i technologii kompleksu elementów składowych cyklu produkcyjnego związanego z pozyskiwaniem surowców mineralnych, roli górnictwa w gospodarce i jego skutków w środowisku naturalnym.