Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geomechanika
Efekt kształcenia:
Potrafi scharakteryzować własności masywu skalnego.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_U04
    Potrafi interpretować zjawiska gospodarcze, techniczne, środowiskowe, społeczne zachodzące w obszarze dotyczącym pozyskiwania surowców i wskazać ich przyczyny oraz w zaplanowany sposób zdobywać i pogłębiać wiedzę i umiejętności oraz dokonywać krytycznej analizy i oceny zasad funkcjonowania istniejących rozwiązań.