Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Geomechanika
Efekt kształcenia:
Ma świadomość roli badań naukowych w pozyskiwaniu wiedzy na temat właściwości górotworu i wpływu robót górniczych na górotwór.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_K03
    Pojmuje istotę i zasady odpowiedzialnej pracy indywidualnej i zespołowej; jest gotów inicjować i współorganizować działania na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego z zachowaniem zasad etyki
  • IGR1A_K04
    Jest świadomy znaczenia przemysłu wydobywczego dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz jest gotów do inicjowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dba o tradycje i dorobek swojego zawodu.
  • IGR1A_K05
    Ma świadomość roli w społeczeństwie absolwenta uczelni technicznej i jest gotów na ocenę ryzyka i konsekwencji podejmowania działalności górniczej w środowisku naturalnym i społecznym