Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria skalna
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę z zakresu budownictwa górniczego, geoinżynierii.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W02
    Dysponuje wiedzą konieczną do zrozumienia, opisu i interpretacji naturalnych i antropogenicznych zjawisk/procesów zachodzących w górotworze i na powierzchni terenu, w tym wyjaśnienia genezy, przebiegu i konsekwencji występowania tego typu zjawisk.