Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Systemy monitoringu środowiska
Efekt kształcenia:
Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w trakcie prowadzenia pomiarów.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_K04
    Jest świadomy znaczenia przemysłu wydobywczego dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz jest gotów do inicjowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dba o tradycje i dorobek swojego zawodu.