Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy monitoringu środowiska
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę na temat rodzaju i zakresu badań monitoringowych prowadzonych w górnictwie.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W01
    Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk podstawowych i stosowanych w stopniu niezbędnym do formułowania, analiz i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących branży wydobywczej, przy ogólnym rozeznaniu działalności okołogórniczej.