Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy monitoringu środowiska
Efekt kształcenia:
Zna podstawy metodyczne prowadzonych programów monitoringowych i realizowanych w ich zakresie podstawowych badań.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W01
    Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk podstawowych i stosowanych w stopniu niezbędnym do formułowania, analiz i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących branży wydobywczej, przy ogólnym rozeznaniu działalności okołogórniczej.