Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zwałowanie i rekultywacja
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe uregulowania prawne i normatywne związane z procesami zwałowania i rekultywacji.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W05
    Dysponuje wiedzą na temat stanu aktualnego oraz kierunków rozwoju w dziedzinie koncepcji, technik i technologii kompleksu elementów składowych cyklu produkcyjnego związanego z pozyskiwaniem surowców mineralnych, roli górnictwa w gospodarce i jego skutków w środowisku naturalnym.