Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zwałowanie i rekultywacja
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat kształtowania zwałowisk zgodnie z wymogami rekultywacyjnymi, zna podstawowe kierunki i metody rekultywacji zwałowisk.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W01
    Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk podstawowych i stosowanych w stopniu niezbędnym do formułowania, analiz i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących branży wydobywczej, przy ogólnym rozeznaniu działalności okołogórniczej.