Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Prawo geologiczne i górnicze z elementami praw pokrewnych
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę na temat kwalifikacji górniczych
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W05
    Dysponuje wiedzą na temat stanu aktualnego oraz kierunków rozwoju w dziedzinie koncepcji, technik i technologii kompleksu elementów składowych cyklu produkcyjnego związanego z pozyskiwaniem surowców mineralnych, roli górnictwa w gospodarce i jego skutków w środowisku naturalnym.