Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria powierzchni
Efekt kształcenia:
Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_K03
    Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, przestrzega zasady etyki zawodowej oraz rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii