Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy inżynierii maszyn
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe programy do wspomagania projektowania inżynierskiego.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W13
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych