Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy inżynierii maszyn
Efekt kształcenia:
Posługuje się fachową nomenklaturą z zakresu inżynierii maszyn. Potrafi zidentyfikować podstawowe elementy i zasadę działania wybranych maszyn.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
  • IMM1A_U22
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich, typowych dla inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej