Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy inżynierii maszyn
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować i przygotować oraz wygłosić merytoryczną prezentację z zakresu wybranej problematyki podstaw inżynierii maszyn.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U22
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich, typowych dla inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej