Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy inżynierii maszyn
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat poszczególnych etapów cyklu życia maszyn. Zna podział, funkcje i przeznaczenie wybranych maszyn.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W14
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych