Dane EU modułowego:
Kod:
M_W006
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy inżynierii maszyn
Efekt kształcenia:
Potrafi omówić wybraną tematykę z zakresu podstaw inżynierii maszyn.
Powiązania z KEU:
 • IMM1A_W12
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej
 • IMM1A_W13
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych
 • IMM1A_W14
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
 • IMM1A_W15
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową