Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Obsługa edytorów graficznych 3
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę dotyczącą technik informatycznych stosowanych we współczesnej grafice komputerowej.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W24
    Posiada gruntowną wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych.